Vizyon – Misyon

  Vizyon

* Çok iyi kuramsal bilgi ile birlikte uygulamalı eğitim yapmak

* Hızla değişen günümüz koşullarına uyumlu müfredatı, güncel öğretim teknolojileriyle yoğrulan aktif öğrenme yoluyla aktarmak

* İş çevrelerinin memnuniyetini kazanacak, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak ve katkıda bulunacak öğrenciler yetiştirmek

* Bilimsel ve endüstriyel projelerde yer almak üst düzey bilimsel değere sahip bilgi üretmek ve yayın yapmak.

  Misyon

“Verdiği eğitimi ve yaptığı bilimsel çalışmalarıyla güncel teknolojiyi yakından takip ederek ülkemizin en seçkin mühendislik fakülteleri arasında yer almaktır.”