Vizyon – Misyon

  Vizyon

“Verdiği eğitimi ve yaptığı bilimsel çalışmalarıyla güncel teknolojiyi yakından takip ederek ülkemizin en seçkin mühendislik fakülteleri arasında yer almaktır.”

  Misyon

* Çok iyi kuramsal bilgi ile birlikte uygulamalı eğitim yapmak

* Hızla değişen günümüz koşullarına uyumlu müfredatı, güncel öğretim teknolojileriyle yoğrulan aktif öğrenme yoluyla aktarmak

* İş çevrelerinin memnuniyetini kazanacak, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak ve katkıda bulunacak öğrenciler yetiştirmek

* Bilimsel ve endüstriyel projelerde yer almak üst düzey bilimsel değere sahip bilgi üretmek ve yayın yapmak.


Duyuru : Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Dilekçe Verecek Öğrencilerin Dikkatine. Bilgi için tıklayınız.
toggle