TÜBİTAK’tan Yüksek Başarı Ödülü
Üniversitemize 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'ndan 4 Madalya
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onursal himayesi, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliğinde 17-22 Eylül 2019 tarihleri...
Öğrencilerimizden Büyük Başarı
Gurur Tablosu
Gurur Tablosu
NASA’NIN DÜZENLEDİĞİ YARIŞMADA ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE’DEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA DÜNYADA 1. SIRADA
Robo Çankaya 2019
Çankaya Üniversitesine Moskova Uluslararası Buluş ve Yenilikçi Teknolojiler Fuarı’ndan Gümüş Madalya
Türk uyduları NASA'nın yarışmasında boy gösterecek
Çankaya Üniversitesi NASA tarafından desteklenen dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta ilk 40 üniversite arasına girerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
MÜDEK Değerlendirme Sertifikası
Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Lisans Programlarımızın yeniden akreditasyonu için ....
Çankaya Üniversitesi’nin Başvuru Sahibi Olduğu Patentler “Çin Buluş Fuarı” ve “3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı”nda Altın Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı.

Mühendislik, bilimsel düşünce sistematiği ile insanlık isterleri doğrultusunda ekonomik ve sosyal güçleri yönlendirerek uygarlığın gelişmesine katkıda bulunan ve insanlığın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir meslek olarak tanımlanabilir. İyi yetişmiş bir mühendis, bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden, akıl ve deneyim yoluyla somut sentezler çıkarır; yöntemleri, zamanı, çevreyi, mali ve fiziksel kaynaklar ile kısıtları en iyi şekilde değerlendirerek sorunlara uygulanabilir çözümler ve tasarımlar yaratır.

İyi mühendisler yetiştirmek onlara belli yetenekler, yeterlikler, yetkinlikler kazandırmakla mümkündür. Bu yeteneklerin başında; problemleri algılama, tanımlama, modelleme, çözme, temel bilimleri ve temel mühendislik bilgilerini uygulama, istenen özelliklerde bir sistemi veya çözüm yöntemlerini tasarlama, gerekli modern mühendislik araçlarını tanıma ve kullanma yetenekleri gelmektedir. İyi bir mühendis gerektiğinde deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışır. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. Teknik resim aracılığıyla meslektaşları ile iletişim kurar. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

Bu amaçla Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, öğrencilerine çağdaş gereksinimleri karşılayacak yeteneklerle donatan eğitim programları uygulamaktadır. Ülkemiz ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan programlar sanayi ve meslek kuruluşları ile sürdürülen işbirliği çerçevesinde sürekli olarak yenilenmekte ve mezun olan öğrencinin ülke kalkınmasına daha etkin hizmet etmesi sağlanmaktadır.

Çankaya Üniversitesi kuruluşunda Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri ile eğitime başlamış, 2001 yılından itibaren Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü Fakültemiz bünyesinde öğrenci almaya başlamıştır. 2011 yılında Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinin ve 2014 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve 2019 yılında Yazılım Mühendisliği bölümlerinin kurulması ile Fakültemizdeki bölüm sayısı dokuz olmuştur.

Bölümlerimizin eğitim öğretim dili, (Türkçe, Tarih, Etik ve Sosyal Sorumluluk ve Hukuk dersleri dışında) İngilizcedir. Mühendislik Fakültesi öğrencilerine, uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla yaz aylarında staj yapmaları sağlanır. Öğrencilere, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, mühendislik standartlarını ve gerçekçi koşulları/kısıtları (ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi) içeren ana tasarım deneyimi son sınıftaki mezuniyet projesi dersi ile kazandırılmaktadır. Projelerin konusu, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve onlarla birlikte belirlenmekte, ilgili sanayi kuruluşlarında yürütülmektedir. Mühendislik Fakültesinde okuyan başarılı öğrenciler, çift anadal yaparak fark derslerini vermeleri durumunda ikinci bir meslek diploması alabilmektedir.


Duyuru : Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Dilekçe Verecek Öğrencilerin Dikkatine. Bilgi için tıklayınız.
toggle